Tjenestene vi tilbyr

 • Henting og bringing av avdøde fra dødsstedet.
 • Levering av kiste med utstyr.
 • Bestilling av tid og sted for seremoni.
 • Formidle kontakt med forretter.
 • Innmeldinger av dødsfall til offentlige kontorer.
 • Oppsett og innrykk av dødsannonser og takkeannonser.
 • Bestilling av solister og musikere.
 • Avtale innhold og trykke program til seremoni.
 • Bestilling av blomster til seremonien.
 • Stell av avdøde.
 • Båretransport.
 • Assistanse og pynting til seremonien.
 • Tilrettelegging av minnesamvær.
 • Forsendelse av avdøde til utlandet.
 • Hjemtransport av avdøde fra utlandet.
 • Ordne med en midlertidig gravmarkering.
 • Bestille skrifthugging på eksisterende gravmonument.
 • Ordne med ny gravstein.