Det er mange som deltar på ulike måter i forbindelse med en gravferd som for eksempel med støtte, omtanke, kort, minnegave eller blomster.

I etterkant av seremonien kan en sette inn takkeannonse. Dette kan være for å takke for deltakelse, god hjelp og støtte, minnegave eller annet. Vi er behjelpelig med å utforme takkeannonsen og sette den inn i ønskelig avis.