Musikk er et viktig innslag i en seremoni og har lange tradisjoner. Allsangen gjør at de tilstedeværende kan delta i seremonien, man kan lytte til instrumental solo eller solosang. Vi vil sammen med de nærmeste legge opp innholdet slik at det blir en verdig og personlig stund.