Det å samles etter seremonien gir de nærmeste og venner anledning til å dele minner utover det som ble sagt under seremonien, der en stopper opp litt fra hverdagen over noe å spise og en kopp kaffe. Vi tilbyr å legge til rette for minnesamvær ut fra seremonisted og ønske. Da ordner vi med både lokale og bespisning, og en slipper å tenke på oppdekking og rydding etterpå.