Begravelse eller bisettelse er ett av de første spørsmålene en må ta stilling til når man planlegger seremonien.

Begravelse er når seremonien avsluttes med at kisten senkes i gravstedet på gravlunden/kirkegården.
Bisettelse brukes når seremonien følges av kremasjon. Urnen blir deretter satt ned i gravsted eller at det blir askespredning.