Velkommen til Elveseter Gravferd

Vi er en familiebedrift som har tilholdssted på Heimdal i Trondheim. Vi ønsker å være til hjelp og støtte for å legge til rette for en begravelse/bisettelse der vi bistår i alt det praktiske rundt en seremoni i Trondheim og omkringliggende kommuner.

Vi ordner med alt fra kirkelige til livsnøytrale seremonier, der vi benytter kirker, kapell og seremonirom ut fra hvordan en ønsker begravelsen/bisettelsen.


Korona/Covid-19

Dagens alvorlige situasjon med korona-pandemien har ført til at Norges helsemyndigheter har gjort tiltak som gjelder alle.

Kirkelig Fellesråd i Trondheim har for alle gravferder i Trondheim kommune bestemt at maksimalt antall deltakende ved seremonier i kirkene i Trondheim er basert på størrelsen av kirke, kapell eller seremonirom, med utgangspunkt i at man må holde én meter avstand.

Siden mange har blitt berørte og derfor kanskje sitter i karantene, tilbyr vi også samtale via telefon eller videosamtale med Skype, FaceTime eller annet.

Hvis noen i nær familie sitter i karantene, vil vi i dialog med pårørende og kommunen kunne søke om en viss utsettelse.

Vi tilbyr også live streaming av seremonien slik at alle som ønsker kan delta uten å være til stede.

Vår oppgave er å bidra til en personlig og verdig gravferd. Dette ønsker vi å løse sammen med dere gjennom en samtale der vi kan møtes hos oss på Heimdal eller i kjente omgivelser hjemme hos den enkelte.


Trenger du hjelp ved dødsfall?

Vi er tilgjengelig hele døgnet på 72 84 50 80.

Image with visual parallax effect